Nota prawna

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Polityka prywatności NUTROPHARMA Sp. z o. o.

Nutropharma sp. z o.o. informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek firmy Nutropharma sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jedności 10 A, 05-506 Lesznowola.

W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Nutropharma sp. z o.o..

Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania informacji związanych z przystąpieniem do konkursu.

Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody.

Cookies są używane w celu stwierdzenia czy dany Użytkownik kiedykolwiek korzystał z Serwisu. Wyłączenie cookies zwykle nie uniemożliwia korzystania z naszego Serwisu, ale może je utrudnić.